top of page
Luigi_Pira_brand.png

ההיסטוריה של יקב לואיג'י פירה מתחילה ב1950 עם התיישבות בסרלונגה ד'אלבה ונטיעה של 120 דונם ענבי נביולו, דולצ'טו וברברה. במשך שנים משפחת פירה עסקה בגידול ענבים ומכירה ליצרנים אחרים. בשלב מאוחר יותר עברו למכירת יינות במכלים לנגוסיונים. למשפחת פירה כרמים בחלקות מרגריה, מרנקה וריונדה. רק בתחילת שנות ה-90, עם כניסת הבן ג'יאנפאולו לעבודה ביקב התחילו במשפחה ליישן יינות במרתף הבית בבקבוקים, ולמכור את היין תחת השם לואיג'י פירה. הברולו הראשון ששוחרר תחת השם לואיג'י פירה היה בשנת 1993. כיום מנוהל היקב על ידי בניו של לואיג'י—ג'יאנפאולו שאחראי על מרתף היישון ואזור הייצור, ורומולו וקלאודיו שאחראים על הגידולים והחקלאות.

Luigi Pira Barolo
Luigi Pira Barbera d'Alba
Luigi Pira Barolo Margheria
Luigi Pira Dolcetto d'Alba
bottom of page