top of page
Kástra Elión Logo

וודקה ארטיזנלית בבעלות משפחתית, שמגיעה מיוון ומזוקקת משילוב של דגנים מקומיים וזיתים הגדלים בכפר נפפקטוס, הנמסקים, נכבשים כבישה קרה ומטופלים באופן ידני. התזקיק של קסטרה אליון מעורבב עם מי מעיין המוקפים בסלעים קריסטליאנים, התורמים לרכות ולעדינות של הוודקה. כל אלה הופכים את הוודקה של קסטרה אליון לאחד התזקיקים המעודנים והאלגנטיים ביותר עבור הדרינק שלכם. 

קסטרה אליון קרויה על שם טירה עתיקה שמשקיפה על מטעי הזיתים של נפפקטוס. ההשראה לעיצוב הבקבוק מגיע מעולמות שמן הזית וכלי קיבול מסורתיים, ששימשו לאחסון שמן זית.

750 מ"ל, 40% אלכוהול.

Kástra Elión Vodka
bottom of page