top of page
Frapin Logo

פראפָּן' (בצרפתית פרה-פָּא) הינו מותג קוניאק בבעלות משפחתית. משפחה של מגדלי ענבים במשך 750 שנה, הורישו את המסורת מדור לדור. כרמי האוני בלאן, המשמשים ליצירת אחד מהקוניאקים האיכותיים ביותר בעולם, משתרעים על כ-2400 דונם באזור גרנד שמפיין, ובליבם ניצבת האחוזה המשפחתית 'שאטו דו פונטפּינו'. כיום הקוניאק מיוצר על ידי הדור ה-21 של משפחת 'פראפָּן', תוך שמירה על שימוש בענבים מדרגת פרימייר-קרו דו קוניאק בלבד, שגדלו, הותססו, זוקקו, התיישנו ובוקבקו באחוזה.

Frapin Château Fontpinot
Frapin Extra
Frapin 1270
Frapin Plume Frapin
Frapin Cigar Blend
Frapin Cognac VSOP
Frapin Cognac XO VIP
Frapin 15 Ans
bottom of page