top of page
Cantina_Terlano_logo.png

יקב קנטינה טרלנו, נוסד בשנת 1893, וכיום נחשב לאחד הקואופרטיבים של מגדלי יין המובילים בדרום טירול, עם למעלה מ-140 מגדלים, העובדים בשטח כולל של כ-190 דונם. ייסוד קנטינה טרלנו התרחש בתקופה בה חקלאות היתה עמוד התווך של הכלכלה המקומית. את חקלאות הענבים באזור הובילו מספר כורמים שפנו לאזור ריינגאו לרעיונות חדשים ולהטמעת זנים חדשים מגרמניה וצרפת לדרום טירול. רוב הקשיים בהם נתקלו כורמים אלה, היו עם בעלי הקרקעות. רוב הקרקעות היו בשליטת מספר מצומצם של אנשים אמידים. ענין זה היווה את הטריגר לחבירה יחדיו של 24 כורמים להקמת קואופרטיב ויקב קנטינה טרלנו ששינה את פני האזור, שכן עד לאותם ימים יינות אדומים היוו כ-80 אחוזים מסך ייצור היין באזור. הפעילות כקואופרטיב, אפשרה למרכז הייצור בטרלן להתמקד בעשיית היין ולשכלל את הפעילות של היקב וכיום מוכר טרלנו בכל העולם על ידיי חובבי יינות לבנים איטלקים. בהתאם לזאת, 70 אחוזים מסך תוצר היקב הינו יינות לבנים, כולם תחת המעטפת של DOC. 

Cantina Terlano Tradition Gewuerztraminer
Cantina Terlano Tradition Chardonnay
Cantina Terlano Tradition Pinot Grigio
bottom of page