Boerl & Kroff Logo

השמפניה של 'בורל & קרוף' הושקה לראשונה עם צאת בציר 1995. מותג שמפניה מהיוקרתיים ביותר שיש לענף המבעבעים להציע, נוסד על ידיי שיתוף פעולה של שני חברים - פטריק סבטה וסטפן ססה. 
מקורה של 'בורל & קרוף' הינו מ-3 חלקות כרמים קטנטנות, שברובן נטוע הזן פינו נואר. הענבים של שמפניה זו נבחרים בקפידה, ומטופלים באופן ידני בלבד בזה אחר זה. הגפנים נטועות בחשיפה אידאלית לכיוון דרום, ומנוהלות על פי עקרונות הגידול הביו-דינמיות.

Boërl & Kroff Champagne
Boërl & Kroff Champagne Rosé
Boërl & Kroff Champagne B Brut