Fable Logo

מותג ביקבוק עצמאי, שנוצר בכדי לגרות את הדימיון וחושי המסתורין ליצירת חווית שתייה יוצאת דופן. המותג מושתת על אומנות יצירת הסיפור, אנימציה ואיור.
הוויסקי של פייבל מורכב מ-11 מהדורות מוגבלות, המורכבות מחביות בודדות שנבחרו ביד, ממזקקות מוערכות מאוד, אך עדין לא מאוד מוכרות.
הסיפור של פייבל בנוי מ-11 פרקים, שכל אחד מורכב מאיור של אומן סקוטי מפורסם, אגדה מיסתורית ומרתקת וביקבוק של חבית בודדת ללא סינון ודילול במים. פרק ראשון בסיפור שלנו (חבית של ממזקקת קאול אילה) הושק באפריל 2021.

Fable Hound
Fable Moon
Fable Ghost
Fable Ghost Chapter Eleven
Fable Fairies Chapter Eight
Fable Piper
Fable Clanyard
Fable Crows Chapter Six
Fable Folk Chapter Two
Fable Piper Chapter One